GIÁ BIỂU ĐĂNG RAO VẶT / CLASSIFIED RATES

(Chỉ áp dụng trên online/ Online only)

Rao vặt của Quý khách sẽ được đăng vào ngày hôm sau, nếu chúng tôi nhận được mẫu đăng và mẫu đăng được thông qua trước 4:00 PM (ngày trong tuần) hoặc trước 2:00 PM (ngày cuối tuần) giờ California.

Mọi thắc mắc xin liên lạc:
(714) 356-8899 or (626) 618-6168
Email : [email protected]

Giá biểu cho 28 chữ đầu (chưa tính chữ in đậm).

Số ngày hoặc tuần Giá tiền $ Giá tiền $ (Viết thành chữ)
1 ngày $10.00 Mười đồng ($10.00) cho một ngày.
2 ngày $16.00 Mười sáu đồng ($16.00) cho hai ngày.
3 ngày $22.00 Hai mươi hai đồng ($ 22.00) cho ba ngày.
4 ngày $25.00 Hai mươi lăm đồng ($25.00) cho bốn ngày.
5 ngày $28.00 Hai mươi tám đồng ($28.00) cho năm ngày.
6 ngày $31.00 Ba mươi mốt đồng ($31.00) cho sáu ngày.
7 ngày $33.00 Ba mươi ba đồng ($33.00) cho bảy ngày.
2 tuần $59.00 Năm mươi chín đồng ($59.00) cho hai tuần.
3 tuần $84.00 Tám mươi bốn đồng ($84.00) cho ba tuần.
4 tuần $104.00 Một trăm lẻ bốn đồng ($104.00) cho bốn tuần.
8 tuần $198.00 Một trăm chín mươi tám đồng($198.00) cho tám tuần.

Nền tảng Quảng Cáo & Rao Vặt trên Epoch Times Tiếng Việt giúp kết nối giữa người mua và người bán, hình thành cộng đồng mua bán trực tuyến lớn mạnh, uy tín.

THÔNG TIN LIÊN LẠC

Phone: (714) 356-8899

Email: [email protected]

Địa chỉ: 10962 Main Street, Ste 101, El Monte, CA 91731

top